Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Vlasbrug

 • Locatie: WIELSBEKE, WAREGEM [BE]
 • Discipline: BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRASTRUCTUUR, URBANISME & ONTWERP, WATERBOUW
 • Periode: 2020 - 2023
 • Nominatie voor ArchDaily 2024 Building of the Year Awards
  Februari 2024
 • Geselecteerd door ArchDaily, als 1 van de vijf voetgangersbruggen die de manier veranderen waarop zij naar stedelijke revitalisering kijken
  Februari 2024
 • Opening Fietsbrug
  April 2023
 • Start der werken
  November 2021
 • Publicatie opening offertes - gunning
  Voorjaar 2021
 • Goedkeuring omgevingsvergunning
  Maart 2021
 • Uitvoerings- en aanbestedingsdossier
  December 2020
 • Aanvraag omgevingsvergunning
  Oktober-november 2020
 • Stuurgroepvergadering definitief ontwerp
  September 2020
 • Stuurgroepvergadering voorontwerp
  April 2020
 • Start studie
  Januari 2020

In het kader van het Seine-Schelde project wordt de Leie verbreed om de binnenvaart in Vlaanderen te verbeteren, zonder natuur en recreatie uit het oog te verliezen. De Vlasbrug, een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, kadert in deze doelstelling. Deze verbinding biedt voor iedereen een aangename en veilige beleving van de Leie en van de toeristische trekpleisters op beide oevers. Als opdrachtgever werkt De Vlaamse Waterweg nv in dit project samen met de gemeente Wielsbeke en de stad Waregem. SBE kreeg van hen de opdracht het integrale ontwerp van de brug uit te voeren, inclusief de aanloophellingen, de omgevingsaanleg en de oeververdediging.

De verbinding vormt een optimale toeristisch en recreatieve aansluiting over de Leie tussen Wielsbeke op linkeroever en Waregem op rechteroever. Om rekening te houden met de bezienswaardigheden in de buurt, kozen we voor een S-vormige tracé, bestaande uit een stalen brug en uit betonnen aanrijhellingen.

Een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap stelden we als het hoofduitgangspunt voor het ontwerp voorop, naast de gebruikelijke technische eisen. De brug moet in het landschap ‘verdwijnen’. Waarbij uitstekende en visueel dominerende draagelementen het uitzicht dus niet belemmeren. Het ontwerp dringt zich niet op. Het vormt vanuit een sobere structuur en een harmonieus geheel met beide promenades langs beide Leieoevers. Ook de bestaande vegetatie behouden we maximaal en laten we zich, waar mogelijk herstellen.

Dankzij de verschillende disciplines binnen SBE kunnen we op een snelle en efficiënte manier schakelen tussen structurele eisen en architecturaal ontwerp. Om de vorm van de brug te optimaliseren gebruikten we de momentenlijn die het eigengewicht veroorzaakt. Deze typische lijn draaiden we om en we namen deze over als vorm voor de draagstructuur. De oefening resulteert in een dynamische en strakke vormgeving. Daarenboven levert dit een minimaal gebruik aan materiaal op.

Seine Schelde Vlasbrug Waregem Wielsbeke SBE engineering #expertstplay #teamsbe

Omwille van de organische vorm bouwden we in de ontwerpfase een parametrisch geometriemodel. Dit model konden we exporteren tot een reken- en tekenmodel en zo verschillende varianten ten opzichte van elkaar evalueren. De afweging van vorm, kostenraming, materiaalgebruik en technische eisen, liet ons toe om het meest interessante ontwerp uit te werken.

Bij de herontwikkeling van de Seine-Scheldeverbinding zal het gabarit van de Leie in de toekomst verbreden tot 58,45 m. In deze fase houden we bij het ontwerp reeds rekening met deze toekomsteis. Ter hoogte van de brug en de aanrijhellingen plaatsen we nu reeds de oeververdedigingen, inclusief kespen in zichtbeton op voldoende afstand. Hierdoor dienen in een later stadium enkel nog baggerwerken te gebeuren.

 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Vlasbrug Wielsbeke
  Vlasbrug Wielsbeke
 • Doorsnede Vlasbrug visual Waregem Wielsbeke

Taken SBE

SBE staat in voor het integraal ontwerp van de nieuwe brug en omgeving:

 • Architectuur
 • Ontwerp fietspaden en omgeving
 • Stabiliteitsontwerp van de kunstwerken (voorontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp)
 • Opmaak aanbestedingsdossier
 • Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag
 • Opmaak uitvoeringsdossier
 • Assistentie bij opvolging van de werken

Dit verscheen hierover in de media:

 • Publicatie van de brug op ArchDaily: bekijk de prachtige reportage hier
 • Publicatie van de brug op Archello hier
 • Publicatie van de brug op Gooood hier
 • Publicatie Parametric Architecture hier
 • Publicatie van de brog op hhlloo hier
 • Geselecteerd door ArchDaily als 1 van de vijf voetgangersbruggen, die de manier veranderen waarop zij naar stedelijke revitalisering in de hedendaagse steden kijken, lees hier

Masterplan

 • Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schip

  Seine-Schelde herinrichting

  Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

  Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

  Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - wandelaars langs de Leie - Brug over het water - veel bomen

  Doortocht Menen

  De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.
  Bekijk dit project
 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart

  Kalibratie Leie Pand 140 (Sint-Baafs-Vijve tot Deinze)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve aanlegkade

  Kalibratie Leie Pand 150 (Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. De Leie wordt verdiept en verbreed (kalibratie) om grotere schepen toe te laten op de vaarweg. Naast de aanpassing vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt, wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal door het instellen van natuurvriendelijke oevers.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons