Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Privacy Policy

Uw persoonlijke data – Wat houdt dit in?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Wie is er verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie?

Deze website behoort tot en wordt beheerd door S.B.E. NV: wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die u verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig houden en de door u verstrekte informatie te gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

2. Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen:
  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
U mag echter onze website ook anoniem bezoeken.

Wij verzamelen tevens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies (zie onderstaande paragraaf 8).

 

3. Hoe gebruiken wij uw informatie?

De informatie die u verstrekt kan op verschillende manier gebruikt worden:
  • Teneinde waarvoor u de informatie ter beschikking stelde
  • Teneinde u te kunnen antwoorden op uw vragen
  • Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel
  • Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren

 

4. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers?

Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te bewerkstelligen. Indien u meer informatie wenst, stuur een e-mail naar  of schrijf ons op volgend adres:
DPO
Slachthuisstraat 71
9100 Sint-Niklaas
België

 

5. Met wie delen wij uw informatie?

Wij verkopen, verhandelen, of geven uw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij u een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven.
Wij behouden ook het recht uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

 

6. Wanneer kunnen wij u in de toekomt contacteren?

Wij behouden het recht om u informatie over onze diensten te bezorgen per e-mail of telefoon, tenzij u ons op de hoogte gebracht heeft dat u op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.
Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor directe marketing, neemt u dan contact op met onze diensten via .

 

7. Hoe lang houden wij uw informatie bij?

Uw informatie wordt bewaard zolang dit nodig is voor relevante doeleinden.
Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op eenveilige manier uit onze systemen verwijderd wordt.

 

8. Cookies

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bezorgen wanneer u onze website raadpleegt, en laat het ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kunt u onze cookiebeleid raadplegen.

 

 

9. Hoe heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze updaten?

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten. Indien u een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op uw persoon, gelieve te e-mailen naar  of schrijf ons aan op het onderstaand adres. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan u bezorgd kan worden.
DPO, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas, België
Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen.

 

10. Heeft dit privacybeleid ook betrekking op gelinkte websites?

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.

 

11. Hoe houden we dit privacybeleid up-to-date?

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina.
Dit privacybeleid werd het laatst geüpdatet op 20/06/2018.

 

12. Wie kunt u contacteren indien u vragen heeft over dit privacybeleid?

Gelieve onze diensten te contacteren indien u vragen heeft over ons privacybeleid of over de informatie die wij over u bezitten.
Per e-mail:  of schrijf ons aan op volgend adres:
DPO
Slachthuisstraat 71
9100 Sint-Niklaas
België