Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Kalibratie Leie Pand 140 (Sint-Baafs-Vijve tot Deinze)

 • Locatie: SINT-BAAFS-VIJVE [BE]
 • Discipline: URBANISME & ONTWERP, WATERBOUW
 • Periode: 2020 - ...
 • Publiceren bestek zone A2 'resterende gedeelte afwaartse helft'
  Midden 2021
 • Start werken zone A1
  Midden 2021
 • Indienen bouwaanvraagdossier zone A2 'afwaartse helft'
  Maart 2021
 • Publiceren bestek zone A1 'oevers'
  Oktober 2020
 • Start studie
  Februari 2020
 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart
  Copyright: De Vlaamse Waterweg
 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart
  Copyright: De Vlaamse Waterweg

De kalibratie (verbreding en verdieping) van de Leie kadert binnen het ruimere Seine-Scheldeproject. Dit omvat de realisatie van een binnenvaartverbinding voor grotere schepen (CEMT-klasse Vb) tussen het Seinebekken in het zuiden (Parijs, Rouen, Le Havre) en het Scheldebekken en de Noordzeehavens in het noorden (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Amsterdam, Rotterdam). De Leie-as als binnenvaartroute tussen Gent en de Franse grens heeft een totale lengte van 71 km en is onderverdeeld in 7 secties of panden (van afwaarts naar opwaarts). Het studiegebied van onderhavige opdracht strekt zich uit over ‘Pand 140’ langs de Leie, tussen de sluis van Sint-Baafs-Vijve (opwaarts) en de zwaaikom Noorderwal te Deinze (afwaarts). SBE neemt de volledige studie op zich, alsook de opvolging van de werken.

Naast de verbreding en verdieping van de Leie worden de oevers ook ingericht met het oog op de optimalisatie van de waterbeheersing, natuur, recreatie, erfgoed en landschap. De noodzakelijke werken voor de economische vooruitgang worden bijgevolg aangegrepen om ook de oevers maximaal in te richten. Dit betekent dat een goed ecologisch potentieel wordt bereikt en dat er terug ruimte voor water wordt gecreëerd. Bij het project moet steeds een evenwicht gevonden worden tussen de verschillende disciplines: het nautische aspect, het landschappelijke, het ecologische en het recreatieve luik.

Voor pand 140 werd een uitgebreide nautische studie uitgevoerd omdat de opeenvolgende bochten niet te scherp mogen zijn voor de passage van de grotere schepen in de toekomst. Bovendien wordt er getracht om zo veel mogelijk ruimte te creëren voor de natuurlijke inrichting van de oevers. De bruggen en kademuren blijven behouden en zijn bijgevolg een harde randvoorwaarde voor de nautische studie. De nieuwe vaaras dient als basis voor het uitwerken van de oevers.

Het doel van de groene oevers is het creëren van bijkomende typische riviergebonden habitat, rust of foerageerplaats voor allerlei soorten. Noemenswaardig zijn de ingrepen ten behoeve van vissen, waar de nieuwe oevers zowel paai, rust als foerageerplaats aanbieden. Deze worden verspreid over de gehele lengte van de Leie en bestaan uit een ruim gamma aan natte oeverzones en door de vooroevers afgescheiden delen, met verschillende waterdieptes, stroomsnelheden en begroeiing als gevolg. Om te voorkomen dat de vooroevers een barrière vormen voor zowel land- als waterdieren, reptielen en amfibieën zijn er fauna-uitstapplaatsen ontworpen. Maar ook landdieren zullen baat hebben bij de nieuwe oevers wegens de dichte link met de Leie. Door de nieuwe oevers zal de recreatiewaarde voor wandelaars en fietsers enorm verhogen.

SBE focuste zich zowel op de natuurvriendelijke inrichting van de oevers als op de technische uitwerking ervan. De vooroever werd gedimensioneerd op de voorkomende golfbelastingen ten gevolge van passerende schepen. De oever zelf werd volledig ontworpen rekening houdend met de mogelijk voorkomende belastingen en de lokale randvoorwaarden. En dit met de afweging van de verschillende disciplines in het achterhoofd.

Taken SBE

 • De inventarisatie, opmeting & het aanvullen van kennisleemtes
 • Het opmaken van een ontwerp voor de oevers, de vaarweg en de aanhorigheden
 • Het opmaken van een aanbestedingsklaar dossier
 • Het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
 • Het opmaken van de uitvoeringsstudie
 • De opvolging van de uitvoering van de werken

Masterplan

 • Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schip

  Seine-Schelde herinrichting

  Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

  Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

  Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - wandelaars langs de Leie - Brug over het water - veel bomen

  Doortocht Menen

  De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve aanlegkade

  Kalibratie Leie Pand 150 (Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. De Leie wordt verdiept en verbreed (kalibratie) om grotere schepen toe te laten op de vaarweg. Naast de aanpassing vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt, wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal door het instellen van natuurvriendelijke oevers.
  Bekijk dit project
 • Vlasbrug Wielsbeke

  Vlasbrug

  Binnen dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie ter hoogte van gemeente Wielsbeke en stad Waregem. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.
  Bekijk dit project
 • vooraanzicht - eenden - vogels - water - visual - fiets- en voetgangersbrug Zulte

  Fiets- en voetgangersbrug Zulte

  In kader van het deelproject Leie Pand 140 werkt De Vlaamse Waterweg samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Hier wordt ook maximaal ingezet op zowel het recreatieve als het functionele karakter.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons