Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Duurzaamheid

The only way forward

Bij SBE zijn we er van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen the way forward is en dat ondernemingen hier een cruciale rol in spelen. Als ontwerper van water- en burgerlijke bouwkundige ontwerpen, infrastructuur en industriële constructies zijn we ons bewust van onze impact en verantwoordelijkheid op vlak van mens, milieu en maatschappij. Daarom hechten we zoveel belang aan het maatschappelijk verantwoord ontwerpen van de wereld van morgen.

point observation Jambon sur vresse #teamsbe #expertsatplay
Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

Duurzaamheid is een werkwoord: hoe wij werken aan een duurzame toekomst

  • Als partner in het realiseren van waterbouwkundige en burgerlijke bouwkundige ontwerpen, infrastructuur en industriële constructies neemt SBE zijn verantwoordelijkheid op vlak van duurzaamheid. Door de schaal van onze projecten zijn deze namelijk onlosmakelijk verbonden met de omliggende omgeving. Daarom benaderen we elke stap van het ontwerpproces met een duurzame visie.

  • Via ons CO2-managementsysteem verminderen we onze impact op het milieu onder meer door het reduceren van onze CO2– uitstoot. We zetten niet alleen in op het reduceren van de uitstoot van onze kantoren en mobiliteit maar focussen ons ook op het beperken van de CO2-uitstoot in onze projecten. Met behulp van dit CO2– managementsysteem brengen we onze emissie-inventaris in kaart en stellen we doelstellingen op om deze emissies te reduceren. Hiervoor gebruiken we de CO2-prestatieladder als hulpmiddel.

Durmevallei Sigmaplan Ontpoldering Groot Broek

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat erom dat we verder kijken dan alleen winstmaximalisatie en ons bewust zijn van de bredere impact op de samenleving en het milieu.

    Door duurzaamheidsprincipes en sociale verantwoordelijkheid te integreren in onze bedrijfsvoering, dragen we bij aan een positieve verandering en bouwen we mee aan een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

  • We zetten ons in om de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu en het klimaat zoveel mogelijk te beperken. Om ons hierbij te helpen stelden we een milieumanagementsysteem op dat conform is met de ISO 14001:2015 norm. Het doel van dit milieumanagementsysteem is om onze milieuprestaties te beheersen en continu te blijven verbeteren.

Op zoek naar een ‘Great Place To Work’?

SBE great place to work engineering #teamsbe #expertsatplay
Dripl – gezonde drinks zonder verpakking

Op zoek naar ‘a great place to work’? Dan zit je zeker goed bij SBE! We kijken steeds uit naar gedreven mensen die graag hun tanden zetten in complexe, civiele projecten en creatieve oplossingen.

Vlasbrug Wielsbeke

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren: we helpen je graag verder!

Contacteer ons