Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Doortocht Menen

 • Locatie: MENEN [BE]
 • Discipline: WATERBOUW
 • Periode: 2018 - ...
 • Publiceren bestek fiets- en voetgangersbrug
  Midden 2021
 • Einde sloop fase 1
  September 2021
 • Publicatie bestek sloop fase 1
  Januari 2020
 • Start studie
  September 2018
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - fiets- en voetgangersbrug - aangelegd plein onder brug - veel wandelaars
  Copyright: Omgeving
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - fiets- en voetgangersbrug met groene omgeving - wandelaars
  Copyright: Omgeving
 • Grondplan - Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - grote schepen binnenvaart waterbouw
  Copyright: Omgeving
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - wandelaars langs de Leie - Brug over het water - veel bomen
  Copyright: Omgeving

De doortocht van de Leie in Menen kadert binnen het ruimere Seine-Scheldeproject. Dit omvat de realisatie van een binnenvaartverbinding voor grotere schepen (CEMT-klasse Vb) tussen het Seine-bekken met het Schelde-bekken en de Noordzeehavens. Om deze grotere schepen op de Leie te laten varen, diende de smalle vaarweg met scherpe bochten te Menen aangepakt te worden. SBE treedt in dit project op als penvoerder binnen de Maatschap Doortocht Menen, waarin SBE samen werkt met Ney+Partners (brugontwerp) en OMGEVING (ontwerp publieke ruimte).

De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevinden zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad, wat nieuwe kademuren en een nieuwe brug behelst, en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.

Na een grondige inventarisatiefase werd een nautisch ontwerp gemaakt voor de Leie-as binnen het volledige projectgebied. Hierbij werd zowel de rechttrekking in het centrum van de stad uitgewerkt alsook de toekomstige bochtverbreding in de rand. Het nautisch ontwerp in de rand is van belang voor de bepaling van de inplanting van de fiets- en voetgangersbrug: er moet immers voor gezorgd worden dat er geen conflict ontstaat bij de toekomstige verbreding van de Leie. De bochtverbreding die hier nodig zal zijn wordt immers pas later uitgevoerd, bij de kalibratiewerken van de rivier (toekomstig project pand 160) terwijl de brug nu al gebouwd wordt. Deze brug wordt onderdeel van de fietssnelweg Komen-Deinze en verbindt ook het centrum van de stad met het toekomstige Barakkenpark.

Vervolgens werd voor het volledige projectgebied een voorontwerp uitgewerkt. Dit voorontwerp omvat de nieuwe kademuren, de nieuwe centrumbrug in de Rijselstraat, de volledige publieke ruimte in de kernzone, de toekomstige oevers in de randzone en de fiets- en voetgangersbrug. Bij het uittekenen van dit ontwerp werden zowel met de nieuwe vaarwegsituatie als met de omliggende kades, bruggen en nutsvoorzieningen – net als de impact op deze laatste – rekening gehouden.

Om de rechttrekking van de Leie en alle bijhorende werken in de centrumzone mogelijk te maken, moet een aanzienlijk aantal gebouwen gesloopt worden. De Vlaamse Waterweg nam voor de start van de ontwerpwerkzaamheden al zelf het initiatief voor de noodzakelijke verwervingen en onteigeningen. Het coördineren van de eigendomsoverdracht en de uitwerking van de uiteindelijke sloopwerken maken deel uit van dit project.

Taken SBE (binnen Maatschap Doortocht Menen)

 • De inventarisatie van alle bestaande infrastructuur en de opmaak van het GIS-portaal
 • Het nautisch ontwerp van de vaarweg binnen het volledige projectgebied (centrumzone & randzone)
 • Het voorontwerp van de oevers binnen het volledige projectgebied (kades in de centrumzone & oevers in de randzone)
 • Het aanbestedingsontwerp van de nieuwe kademuren in de centrumzone
 • Het afstemmen met de nutsmaatschappijen
 • De opvolging van de verwervingen en sloopwerken
 • De opmaak van alle noodzakelijke vergunningen
 • De opmaak van alle aanbestedingsdossiers
 • De opvolging van de werken als technisch adviseur van de opdrachtgever
 • Het algemeen projectbeheer

Masterplan

 • Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schip

  Seine-Schelde herinrichting

  Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

  Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

  Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.
  Bekijk dit project
 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart

  Kalibratie Leie Pand 140 (Sint-Baafs-Vijve tot Deinze)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve aanlegkade

  Kalibratie Leie Pand 150 (Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. De Leie wordt verdiept en verbreed (kalibratie) om grotere schepen toe te laten op de vaarweg. Naast de aanpassing vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt, wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal door het instellen van natuurvriendelijke oevers.
  Bekijk dit project
 • Vlasbrug Wielsbeke

  Vlasbrug

  Binnen dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie ter hoogte van gemeente Wielsbeke en stad Waregem. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Nieuws

Benieuwd naar wat er beweegt binnen SBE? Of bij welke projecten we betrokken zijn? Via dit nieuws houden we jullie op de hoogte van onze projecten en het reilen en zeilen binnen SBE .

Ontdek onze artikels
Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons