Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Kalibratie Leie Pand 150 (Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve)

 • Locatie: HARELBEKE, WIELSBEKE [BE]
 • Discipline: URBANISME & ONTWERP, WATERBOUW
 • Periode: 2021 - ...
 • Indienen omgevingsvergunning kalibratiewerken
  Najaar 2022
 • Indienen omgevingsvergunning Omniplex-Vyncke & Waregem-Barrage
  April 2021
Seine Schelde Pand 150 Harelbeke Sint-Baafs-Vijve SBE engineering #teamsbe #expertsatplay

De kalibratie (verbreding en verdieping) van de Leie kadert binnen het ruimere Seine-Scheldeproject. Dit omvat de realisatie van een binnenvaartverbinding voor grotere schepen (CEMT-klasse Vb) tussen het Seinebekken in het zuiden (Parijs, Rouen, Le Havre) en het Scheldebekken en de Noordzeehavens in het noorden (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Amsterdam, Rotterdam). De Leie-as als binnenvaartroute tussen Gent en de Franse grens heeft een totale lengte van 71 km en is onderverdeeld in 7 secties of panden (van afwaarts naar opwaarts). Het studiegebied van onderhavige opdracht strekt zich uit over ‘Pand 150’ langs de Leie, tussen de sluis van Harelbeke (opwaarts) en de sluis van Sint-Baafs–Vijve (afwaarts). Ook Kanaal Roeselare-Leie takt aan op Pand 150. SBE neemt de volledige studie op zich, alsook de opvolging van de werken.

Naast de verbreding en verdieping van de Leie worden de oevers ook ingericht met het oog op de optimalisatie van de waterbeheersing, natuur, recreatie, erfgoed en landschap. Algemeen dient de beeldkwaliteit en groene links langs en over het water aan kunstwerken gemaximaliseerd te worden.

Terug naar een rivierlandschap

Door de historische rechttrekkingen van de Leie is het typische rivierlandschap van de Leie verloren gegaan. De verschillen tussen de laaggelegen rivier en de hoger gelegen kouters, gescheiden door valleiranden is niet langer (visueel) aanwezig. De rechtgetrokken Leie loopt dwars doorheen de kouters, en door het (gedeeltelijk) dempen van de meanders is de natuurlijke loop van de rivier niet langer aanwezig. Daarnaast zorgt het rijvormig aanplanten van bomen langs het jaagpad zorgt voor een kanaalgevoel, en de aanleg van grondbermen tussen jaagpad en Leie maakt dat op veel plaatsen de Leie zelfs niet meer zichtbaar is. Binnen het project worden daarom deze landschappelijke kwaliteiten hersteld door een combinatie van ingrepen: het kappen (zicht) en aanplanten (nieuwe valleirand) van bomen, weggraven van dijken, gebruik van meer natuurlijke materialen,…

SBE staat in voor het finaliseren van het nautisch ontwerp. Wegens het bochtig traject van Pand 150 zullen er lokale vaarwegverbredingen nodig zijn opdat de bochten op een veilige manier bevaren kunnen worden. Ook de technische uitwerking van alle oevers, kademuren, aanhorigheden maken deel uit van de opdracht van SBE.

Een multidisciplinaire aanpak

Eigen aan het project is de voortdurende interferentie tussen de verschillende projectdoelstellingen: het nautische aspect, het landschappelijke, het ecologische en het recreatieve. Enkele voorbeelden:

 • Langs beide oevers bevindt zich een verhard jaagpad dat eveneens ingetekend is als fietssnelweg. De veiligheid van de fietsers staat voorop maar op sommige locaties is het jaagpad ook een openbare weg. Waar mogelijk wordt bij het ontwerp gezocht om deze verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden en/of af te schermen.
 • Verschillende oude Leie-armen of meanders zijn in het verleden bij de rechttrekking van de Leie afgesloten of deels aangesloten via klepgestuurde constructies. Bij het ontwerp wordt – afhankelijk van de recreatieve opportuniteiten en in functie van de waterkwaliteit onderzocht of deze aansluitingen aangepast kunnen worden. Ook de aanleg van het publieke domein wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd.
 • De aansluiting met het Kanaal Roeselare-Leie vereist de nodige nautische aanpassingen en wordt een volwaardige zwaaikom, terwijl tegelijkertijd op deze locatie een nieuwe open verbinding met de oude Leie-arm moet gemaakt worden.

Zo is Pand 150 een aaneensluiting van zones waar veel interferentie is tussen de verschillende projectdoelstellingen en heersende randvoorwaarden. Dankzij de intensieve samenwerking binnen ons multidisciplinair team, kunnen we dit snel en efficiënt op elkaar afstemmen.

Herinrichting site Barrage-Waregem

Door de omvang van het integrale project van Pand 150 heeft De Vlaamse Waterweg beslist om een tweetal deelzones naar voor te schuiven en als afzonderlijke deelprojecten aan te pakken. Dit wil zeggen dat deze deelzones een afzonderlijk traject kennen met omgevingsvergunningsaanvraag en ook als afzonderlijke projecten uitgevoerd worden. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met de overkoepelende doelstelling van het project en wordt rekening gehouden met de aansluitingen. Eén deelproject bevindt zich opwaarts het pand, ter hoogte van de site Omniplex-Vyncke in de stad Harelbeke. Het tweede deelproject situeert zich te Waregem-Barrage.

Binnen het deelproject Waregem-Barrage worden niet enkel de Leie en haar oevers aangepakt maar wordt er ook een gloednieuw plein ingericht in Sint-Eloois-Vijve (deelgemeente stad Waregem). Deze voormalige industriële site wordt omgetoverd tot een aangename verblijfsplek aan het water. De herinrichting van dit plein heeft als hoofddoelstelling om de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve terug in contact te brengen met de Leie. Net zoals vroeger wanneer de oude Leiearm tot dicht bij het centrum kwam.
Dankzij het ontwerp, waarbij het recent aangelegde dorpsplein doorgetrokken wordt tot aan het water, wordt het contact met het water hersteld. Het doorgetrokken plein eindigt in een trappenpartij die de link vormt met de verlaagde kade. De trappenpartij en de verlaagde kade vormen samen een aangename verblijfsruimte voor passanten op en rond het water.

Daarnaast wordt er ook een polyvalente open ruimte voorzien met aan beide kanten van het plein parkruimtes en eveneens een verhoogde kade die een kwalitatieve verblijfsruimte biedt met zicht op het water.

 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve - lucthbeeld van omgeving langs het water - plein met mensen - klein groengebied - park - trappen langs de kaaimuur
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve - rand kaaimuur met trappen en bomen en appartementsgebouw
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve - gezellig dorpsplein op een donkere avond met lichtslinger en foodtrucks

Taken SBE

 • De inventarisatie, opmeting & het aanvullen van kennisleemtes
 • Het opmaken van een ontwerp voor de oevers, de vaarweg en de aanhorigheden
 • Het opmaken van het ruimtelijk ontwerp voor het plein Waregem-Barrage, alsook de integratie van natuurwaarden en andere recreatieve aanhorigheden langs de Leie
 • Het opmaken van een aanbestedingsklaar dossier
 • Het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
 • Het opmaken van de uitvoeringsstudie
 • De opvolging van de uitvoering van de werken

Masterplan

 • Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schip

  Seine-Schelde herinrichting

  Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

  Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

  Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - wandelaars langs de Leie - Brug over het water - veel bomen

  Doortocht Menen

  De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.
  Bekijk dit project
 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart

  Kalibratie Leie Pand 140 (Sint-Baafs-Vijve tot Deinze)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.
  Bekijk dit project
 • Vlasbrug Wielsbeke

  Vlasbrug

  Binnen dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie ter hoogte van gemeente Wielsbeke en stad Waregem. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.
  Bekijk dit project
 • vooraanzicht - eenden - vogels - water - visual - fiets- en voetgangersbrug Zulte

  Fiets- en voetgangersbrug Zulte

  In kader van het deelproject Leie Pand 140 werkt De Vlaamse Waterweg samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Hier wordt ook maximaal ingezet op zowel het recreatieve als het functionele karakter.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Nieuws

Benieuwd naar wat er beweegt binnen SBE? Of bij welke projecten we betrokken zijn? Via dit nieuws houden we jullie op de hoogte van onze projecten en het reilen en zeilen binnen SBE .

Ontdek onze artikels
Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons