Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Fiets- en voetgangersbrug Zulte

 • Locatie: ZULTE [BE]
 • Discipline: BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRASTRUCTUUR, URBANISME & ONTWERP
 • Periode: 2021 - ...
 • Goedkeuring omgevingsvergunning
  Maart 2023
 • Aanvraag omgevingsvergunning
  Augustus 2022
 • Stuurgroepvergadering projectnota
  November 2021
 • Stuurgroepvergadering startnota
  Mei 2021
 • Start ontwerpopdracht
  Januari 2021
Seine-Schelde_Leie Pand 140 Sint-Baafs-Vijve Deinze De Vlaamse Waterweg Seinebekken fietsbrug voetgangersbrug fiets- en voetgangersbrug Zulte SBE engineering

In het kader van het Seine-Scheldeproject wordt de Leie verbreed om de binnenvaart in Vlaanderen te verbeteren, zonder natuur en recreatie uit het oog te verliezen. Daarom werkt de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg nv samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Net zoals de fietsbrug Wielsbeke – Waregem wordt ook hier maximaal ingezet op zowel het recreatieve als het functionele karakter.  SBE staat opnieuw in voor het integrale ontwerp van de brug, inclusief aanloophellingen, omgevingsaanleg en uitkijkpunt.

Door de aanleg van deze brug wordt het recreatief fietsnetwerk langsheen de Leie zelf en haar aansluiting op een wijdere regio verder verfijnd. Op kleinere schaal wordt de historische verbinding tussen  centrum Zulte en het Kasteel te Lake hersteld. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal voor zowel het recreatief als het functioneel fietsroutenetwerk kansen bieden voor het verbinden en verknopen van routes. De nieuwe route verbindt daarbij de Limnanderdreef en de fietssnelweg F371 richting Wielsbeke. Een nieuw rustpunt met zichtpunt op voorbijvarende schepen biedt een nieuwe toeristische trekpleister.

Seine-Schelde_Leie Pand 140 Sint-Baafs-Vijve Deinze De Vlaamse Waterweg Seinebekken fietsbrug voetgangersbrug fiets- en voetgangersbrug Zulte SBE engineering #teamsbe #expertsatpla

Algemeen wordt er gestreefd naar een sobere, harmonieuze brug die zich op deze locatie niet opdringt, maar één geheel vormt met het open Leielandschap. De vormgeving van de brug dient verwant te zijn aan de recent ontworpen fietsbrug in Wielsbeke-Waregem. De hoofdoverspanning bestaat uit een stalen brug die een quasi symmetrische boog volgt boven de Leie. Aansluitend worden aan beide oevers slanke betonnen aanrijhellingen voorzien dewelke aan zijde linkeroever aanknoopt op een nieuw aan te leggen talud bovenop de bestaande oeververdediging.

Ook hier is de brug het resultaat van optimale synergie tussen structurele eisen en architecturaal ontwerp. In lijn met het ontwerp van de fietsbrug Waregem – Wielsbeke wordt gewerkt met een stalen brugconstructie die de momentenlijn van het eigen gewicht volgt om zo zijn typische vormentaal te verkrijgen. Er ontstaat zo een logische, organische en ranke vorm die vlot past binnen het natuurlijke landschap.

Omwille van de organische vorm wordt in ontwerpfase een parametrisch geometriemodel opgebouwd. Door dit model te exporteren tot een reken- en tekenmodel kunnen er verschillende varianten getest worden. Door vorm, kostenraming, materiaalgebruik en technische eisen af te wegen, wordt uiteindelijk het meest interessante ontwerp weerhouden.

 • fietser op fietspad - dreef met bomen - water Leie - fiets- en voetgangersbrug Zulte
 • vogelperspectief fiets- en voetgangersbrug Zulte - Leie - aanrijhelling
 • zitbank op brug - bomen - vogels - fiets- en voetgangersbrug Zulte
 • Reling brug - zij aanzicht - close up - fiets- en voetgangersbrug Zulte

Dit project is onderdeel van het Seine-Scheldeproject, Leie Pand 140. Binnen dit dossier wordt er naast het verbreden van de waterweg ook de nodige aandacht besteed aan een gedragen landschapsvisie. Om de openheid van de vallei te bewaren en het zicht op de valleiranden te accentueren, wordt er gewerkt met halfopen tot open begroeiing.

Taken SBE

 • Architectuur
 • Ontwerp fietspaden en omgeving, incl. waterhuishouding en beplanting
 • Stabiliteitsontwerp van de kunstwerken (voorontwerp t.e.m. uitvoeringsontwerp)
 • Opmaak start- en projectnota
 • Opmaak uitvoeringsdossier
 • Opmaak aanbestedingsdossier
 • Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag
 • Assistentie bij opvolging der werken
 • 3D visualisaties

Masterplan

 • Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schip

  Seine-Schelde herinrichting

  Het Seine Schelde-project is een Europees initiatief dat het Seinebekken (regio Parijs) verbindt met het Scheldebekken (Antwerpen). In Vlaanderen leidt De Vlaamse Waterweg, gesteund door de Europese Unie, dit project in goeie banen. Voor ons land betekent dit concreet het aanpassen van 7 waterwegen. Daarbij wordt enerzijds de vaarcapaciteit verhoogd, maar wordt er anderzijds ook gewerkt aan rivierherstel, recreatie op en langs het water en stadsvernieuwing.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • Seine-Schelde - Leie Pand 140 - Sint-Baafs-Vijve Deinze - scheepvaart

  Kalibratie Leie Pand 140 (Sint-Baafs-Vijve tot Deinze)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Deinze. Naast de aanpassing van het gekalibreerde profiel (vooral vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt), wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal.
  Bekijk dit project
 • Seine-Schelde - stuwsluis Harelbeke - visstrap

  Herinrichting Leie en het stuwsluiscomplex in Harelbeke

  Om het Seine-Schelde-traject bevaarbaar te maken voor schepen tot 4.500 ton, was er een verdieping van de Leie in Harelbeke nodig. Het toekomstproof maken van de watersite ging gepaard met een nieuw sluis-en stuwcomplex, de bouw van 3 nieuwe bruggen (2 vaste en 1 beweegbare), oeververdedigingen, kaaimuren, bodembescherming en de herlaanleg van de directe omgeving.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde Leie - Doortocht Menen - wandelaars langs de Leie - Brug over het water - veel bomen

  Doortocht Menen

  De werken aan de Leie-doortocht in Menen, bevindt zich op twee fronten: enerzijds de rechttrekking van de Leie zelf in het centrum van de stad – nieuwe kademuren en een nieuwe brug inclusief – en anderzijds een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de rand van het projectgebied.
  Bekijk dit project
 • Seine Schelde - Pand 150 - Harelbeke Sint-Baafs-Vijve aanlegkade

  Kalibratie Leie Pand 150 (Harelbeke tot Sint-Baafs-Vijve)

  Dit deelproject omvat de doortocht van de Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve. De Leie wordt verdiept en verbreed (kalibratie) om grotere schepen toe te laten op de vaarweg. Naast de aanpassing vanuit nautisch en waterbouwkundig oogpunt, wordt bij dit project ook gefocust op het ecologische en landschappelijke verhaal door het instellen van natuurvriendelijke oevers.
  Bekijk dit project
 • Vlasbrug Wielsbeke

  Vlasbrug

  Binnen dit deelproject wordt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gerealiseerd over de Leie ter hoogte van gemeente Wielsbeke en stad Waregem. Na afronding kan iedereen op een aangename en veilige manier de Leie en toeristische trekpleisters op beide oevers beleven. Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp van de brug is, naast de gebruikelijke technische eisen, een ruimtelijke integratie binnen het groene karaktervolle landschap.
  Bekijk dit project
 • vooraanzicht - eenden - vogels - water - visual - fiets- en voetgangersbrug Zulte

  Fiets- en voetgangersbrug Zulte

  In kader van het deelproject Leie Pand 140 werkt De Vlaamse Waterweg samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren. Hier wordt ook maximaal ingezet op zowel het recreatieve als het functionele karakter.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Nieuws

Benieuwd naar wat er beweegt binnen SBE? Of bij welke projecten we betrokken zijn? Via dit nieuws houden we jullie op de hoogte van onze projecten en het reilen en zeilen binnen SBE .

Ontdek onze artikels
Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons