De SBE Student Challenge editie 4 start op 1 november 2023!

Westelijke Ontsluitingsweg Waaslandhaven

 • Locatie: ANTWERPEN [BE]
 • Discipline: BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRASTRUCTUUR, URBANISME & ONTWERP
 • Periode: 2020
 • Start studie
  Juli 2020
 • Westelijke Ontsluitingsweg
  Westelijke Ontsluitingsweg
 • Westelijke Ontsluitingsweg

Het project is een onderdeel van het projectbesluit voor de Westelijke Ontsluitingsweg (WOW), dat deel uitmaakt van het bredere complexe project “Creëren van extra capaciteit voor de behandeling van containers in het havengebied Antwerpen” (CP ECA), in opdracht van de Vlaamse Overheid en medegefinancierd door de Europese Unie.

Vlotte ontsluiting door de haven

Ten noorden van het Doeldok in de Waaslandhaven zal een tweede getijdendok gecreëerd worden waardoor nood is aan een vlotte ontsluiting voor het extra vrachtverkeer vanuit dit nieuwe dok en de andere ECA bouwstenen naar het hoofdwegennet (de E34 en de R2). Binnen dit project wordt de Westelijke Ontsluitingsweg gerealiseerd, inclusief spoor- en fietsinfrastructuur en een aangrenzende bufferzone tussen het havengebied en de polder. Deze ontwikkeling omvat ook noodzakelijke compensatiemaatregelen (bij Doelpolder Zuid).

Een cruciale element van het project is de aanleg van een primaire ontsluitingsweg in verband met de geplande tweede getijdendok. Deze weg zal een soepele doorstroming van vrachtwagenverkeer mogelijk maken tussen het tweede getijdendok en de hoofdwegen E34 en R2. Daarnaast zal de Westelijke Ontsluiting de bestaande terreinen in de Waaslandhaven beter verbinden met het hoofdwegennet, ongeacht de ontwikkeling van extra containercapaciteit of nieuwe logistieke terreinen.

De Westelijke Ontsluitingsweg, gecategoriseerd als een belangrijke weg, zal in combinatie met een geoptimaliseerde aansluiting op de E34 zorgen voor een vlotte en veilige verbinding voor vracht- en autoverkeer vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden (Tweede Getijdendok, Noordelijk Insteekdok, binnenvaartkaai Doeldok, Waaslandkanaal west en Drie Dokken) naar het hogere wegennet (E34 en R2), waardoor dorpskernen ontzien worden. Ook zal de weg bestaande bedrijven in de omgeving van het Deurganckdok, Doeldok, Verrebroekdok en Waaslandkanaal beter aansluiten op het hoofdwegennet.

Deze toekomstige westelijke ontsluitingsstructuur, de fysische inpasbaarheid en de aansluiting hiervan op het bestaande wegennet en het bestaande spoorwegennet, worden door SBE onderzocht en uitgewerkt op tot ontwerpniveau. SBE staat in voor de technische haalbaarheid, afwateringsstudie, bemalingsstudie, voorontwerp en opmaak van de plannen voor de omgevingsvergunning van het te creëren bufferlandschap gelegen tussen Polder en Haven, aanleg van fietsinfrastructuur en aanleg van de ontsluitingsweg. De studie omvat buiten wegaanleg ook een variatie aan tunnels en bruggen.

Een opmerkelijk aspect is de geplande fietsbrug over de sporendriehoek. Deze brug met een breedte van 5,50 meter zal fietsers een functionele route bieden tussen het Hogendijk-complex en het Deurganckdok-West-complex.

Deze fietsbrug wordt gekenmerkt door een uitgesproken lengte en bochtenspel. De vormgeving is dan ook gegroeid uit het vastgelegde traject, over sporen en wegen, die het fietstrace diende te nemen en wat gezien werd als een opportuniteit voor zijn architecturale beleving. Geïnspireerd op het skelet van een slang wordt een centrale koker en dwarse repetitieve ribbenstructuur over het gehele traject voorzien. In ritme van de ribben wordt de brug afgewerkt met een balustrade die de onderliggende structuur volgt. De balustrade is opgebouwd uit verticale stijlen met daartussen een transparante netstructuur opdat het geheel doorzichtig aanvoelt en minimaal contrasteert met de omgeving.

Om de brug zo optimaal mogelijk te integreren in het landschap is ervoor gekozen de tinten van de omgeving te verwerken in het ontwerp van de fietsbrug. Concreet wordt verwezen naar de zandkleuren in de ondergrond waarbij het zand lichter is aan het oppervlak en in contact met grondwater een donker, eerder bruinere tint heeft. Het terugbrengen van deze kleuren in de brug zelf zorgt voor een zeker samenspel met zijn omgeving en tracht contrast te vermijden. Door met twee tinten binnen eenzelfde spectrum te werken kunnen de verschillende delen van de brug ook op subtiele wijze worden onderscheiden om zo meer perspectief en diepgang te creëren.

Taken SBE

 • Opmaak startnota en voorontwerp
 • Afwateringsstudie
 • Haalbaarheidsstudie bufferdijk en landschapsheuvel
 • Geotechnische uitwerking van spoorophoging, bufferdijk en landschapsheuvel
 • Opmaak plannen omgevingsvergunning
 • Totale ontwerpstudie van de fietsbrug inclusief opmaak van de visualisaties

Dit verscheen hierover in de media

 • 14/07/23 Westelijke ontsluiting Waaslandhaven in laatste rechte lijn richting besluitvorming. Bekijk de website van Departement Mobiliteit & Openbare Werken hier.

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons