Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Duurzaamheid in projecten

Als partner in het realiseren van waterbouwkundige en burgerlijke bouwkundige ontwerpen, infrastructuur en industriële constructies neemt SBE zijn verantwoordelijkheid op vlak van duurzaamheid. Door de schaal van onze projecten zijn deze namelijk onlosmakelijk verbonden met de omliggende omgeving. Daarom benaderen we elke stap van het ontwerpproces met een duurzame visie.

Vlasbrug Wielsbeke

De volledige bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als multidisciplinair studiebureau hebben we dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid om duurzame ontwerpoplossingen aan te bieden die bijdragen aan een betere leefomgeving voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Door de schaal van onze projecten zijn deze namelijk onlosmakelijk verbonden met de omliggende omgeving. Net daarom benaderen we elke stap van het ontwerpproces met een duurzame visie.

In het ontwerpproces streven we in eerste instantie steeds naar levensduurverlenging en circulair gebruik van de bestaande elementen en materialen. Indien er langs deze weg geen geschikte oplossing is, wordt gekeken naar het gebruik van milieuvriendelijke materialen en een toekomstvast ontwerp zoals bijvoorbeeld materialen met een hoge levensduur of aandacht voor de losmaakbaarheid.

 

 

renovatie pier Blankenberge SBE engineering wandelweg #teamsbe #expertsatplay

Milieukostenindicator

Om de milieu-impact van onze ontwerpen heel tastbaar en inzichtelijk te maken, voeren we MKI-berekeningen uit. Om de MKI (milieukostenindicator) te bepalen, wordt de milieu-impact in elke fase berekend aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA).

De MKI-berekening maakt het mogelijk om in het begin van het ontwerpproces doordachte keuzes te maken op vlak van o.a. materiaalverbruik en energie-uitstoot. Door gebruik te maken van zwaartepuntsanalyses en variantenstudies kan de milieu-impact zo geminimaliseerd worden.

Het MKI-resultaat geeft je als opdrachtgever bovendien ook een handvat om duurzaamheid als beoordelingscriterium te gebruiken in bestekteksten.

Projecten in kijker

SPIRIT sustainability tool SBE

SPIRIT, onze duurzaamheidstool

Naast de milieu-impact door gebruikte materialen en emissies, staat SBE ook stil bij het ecologische en sociale aspect van onze projecten. Dit doen we met onze eigen ontworpen SPIRIT tool, de Sustainable Project Indicator to Reduce Impact.

SPIRIT brengt de impact van een project in kaart op 9 verschillende domeinen:

  1. Materialen
  2. Energie
  3. Water
  4. Bodem
  5. Ecologie
  6. Ruimtelijke kwaliteit
  7. Mobiliteit
  8. Veiligheid, gezondheid & welzijn
  9. Sociale relevantie

Deze tool is gelinkt aan een interne kennisbibliotheek, die ons in staat stelt om voor elk project een maximaal niveau van duurzaamheid na te streven en op een integrale en gestructureerde ontwerpoplossingen aan te bieden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar specifieke maatregelen voor fauna en flora, beperken van grondverzet, het verbeteren van de waterkwaliteit en infiltratie, het voorzien van nieuwe ecologische structuren, ontsnippering,..

point observation Jambon sur vresse #teamsbe #expertsatplay

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren: we helpen je graag verder!

Contacteer ons