Onze kantoren zijn gesloten van 25 december, 2023, tot 1 januari, 2024. Wij zijn opnieuw bereikbaar vanaf 2 januari.

CO2-resultaten in 2022

Een post-corona referentiejaar

Zoals elk jaar berekenen we onze CO2-voetafdruk van het afgelopen jaar om onze voortgang in CO2-uitstoot te meten. We doen dit in kader van ons CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder waarvoor we gecertificeerd zijn op niveau 3 van de ladder. Hieronder worden de resultaten van 2022 besproken en geanalyseerd.

Onze uitstoot wordt enerzijds in kaart gebracht om te achterhalen welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel in onze totale CO2-uitstoot, maar ook om uitzonderlijke pieken vroegtijdig op te sporen. Anderzijds is het door inzicht te verkrijgen in onze emissies mogelijk om gerichter en efficiënter maatregelen te nemen om onze uitstoot terug te dringen.

Type emissies

We brengen onze CO2-uitstoot in kaart die voorkomt uit:

Resultaten CO2-voetafdruk 2022

De totale CO2-uitstoot van alle SBE kantoren in 2022 was gelijk aan 505,07 ton CO2. Dit komt overeen met de jaarlijkse gemiddelde CO2-opname door 50,51 ha bos of 21.044,77 bomen. Of is in andere woorden ook gelijk aan de uitstoot van 70,15 huishoudens op 1 jaar tijd.

Net zoals in 2021 is scope 1 (emissies van gas en fleet) met 89% de meest vervuilende scope van de volledige CO2-uitstoot.

Als we dan even inzoomen op de verdeling van de volledige CO2– voetafdruk per categorie, zien we geen grote verrassingen ten opzichte van vorig jaar. Er werd een kleine daling in de emissies van elektriciteit vastgesteld omdat het aandeel fossiele energie in de aangekochte elektriciteitsmix is gedaald. Door het hogere aandeel kernenergie in de mix zijn de emissies, ondanks de toename van het verbruik, lager dan in 2021.

 • Scope 1

  In totaal betreft scope 1 een uitstoot van 452,10 ton CO2. Met een aandeel van 91% is het fossiele wagenpark de grootste emissiebron binnen scope 1. In totaal komt de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de verwarming van de verschillende vestigingen van SBE overeen met 40,37 ton CO2 waarvan Sint-Niklaas het grootste aandeel heeft.

  Het wagenpark van SBE veroorzaakte een uitstoot van 411,73 ton CO2 in 2022. Het dieselverbruik steeg nog eens met 6,66% ten opzichte van 2021, terwijl het benzineverbruik ook bleef stijgen met maar liefst 31,14%. Ondanks de stijging van het brandstofverbruik is het aandeel van de uitstoot van dieselwagens voor het eerst sinds onze berekeningen lager dan dat van benzinewagens.

  In vergelijking met 2021 steeg de uitstoot van het wagenpark in 2022 met 70 ton CO2. Dit kan enerzijds worden verklaard door de coronamaatregelen die in 2021 nog van kracht waren, maar anderzijds ook door de aanwerving van veel nieuwe collega’s in 2022 (met als resultaat de groei van het aantal bedrijfswagens).
  Om een nauwkeuriger beeld van de cijfers te geven, kijken we voor onze vergelijkingen van reductiedoelstellingen naar de ontwikkeling van de uitstoot over de jaren heen per FTE.

 • Scope 2

  In totaal kan een uitstoot van 38,74 ton CO2 gelinkt worden aan het elektriciteitsverbruik (scope 2). Deze uitstoot is uiteraard voornamelijk te wijten aan het verbruik binnen het kantoor te Sint-Niklaas. Daarnaast is het elektrische wagenpark van de Belgische vestigingen al goed voor een aandeel van 19% binnen de scope 2 uitstoot.
  In vergelijking met 2021 steeg de totale CO2-uitstoot van scope 2 met slechts 0,3 ton.

 • Scope 3

  In totaal is scope 3 of business travel verantwoordelijk voor een uitstoot van 14,23 ton CO2. Binnen deze uitstoot hebben vliegreizen het grootste aandeel (79%).
  In vergelijking met 2021 is de totale CO2-uitstoot van deze scope met 4 ton CO2 gestegen. Dit is te wijten aan de opgeheven coronamaatregelen in 2022 waardoor er dus meer gependeld mocht worden naar opleidingen, vergaderingen, projectlocaties, andere kantoren,….

Ons CO2-beleid

6 persons

Vind hier het volledige CO2-rapport en kom alles te weten over hoe we bij SBE inzetten op duurzaamheid door onze CO2-uitstoot te verminderen.

Reductiedoelstellingen

Onze totale CO2-voetafdruk in 2021 was gelijk aan 440,81 ton CO2, wat een toename betekent van 64,26 ton in 2022. Als we dit uitdrukken in FTE’s komt dit overeen met respectievelijk 2,58 ton CO2 per FTE in 2021 en 2,69 ton CO2 per FTE in 2022. Oftewel een toename van 4% per FTE.

We willen hierbij nogmaals benadrukken dat 2021 een uitzonderlijk jaar was, waarin er nog een lockdown van kracht was. Dit maakt dat 2021 eigenlijk een onrepresentatief jaar was (minder verwarming in de kantoren, minder verplaatsingen naar kantoor met de bedrijfswagens). Daarom zullen we vanaf de uitstoot resultaten voor het huidige jaar, 2022 als nieuw referentiejaar hanteren. Ook hebben we enkele kleine aanpassingen gedaan aan de reductiedoelstellingen om ze zo volgend jaar haalbaarder te maken.

Zo zijn de scope 2 en 3 reductiedoelstellingen samengevoegd onder hetzelfde reductiepercentage, omdat we geloven dat het moeilijk is om een afname in scope 3 zakenreizen te bereiken wanneer duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd. Wanneer scope 1 afneemt en collega’s daardoor vaker de auto langs de kant laten staan, zorgt dit automatisch voor een toename in scope 3 zakenreizen.

Per scope vertaalt zich dit als volgt:

Scope 1: wagenpark en verwarming

Stijging van 4,7% CO2-uitstoot per FTE ten opzichte van 2021.
De doelstelling van 10% reductie is niet gehaald.

Dit is enerzijds te verklaren door de toename van het aantal bedrijfswagens en anderzijds door oplopende levertijden van elektrische auto’s. Zo werden pas in het laatste kwartaal de eerste elektrische bedrijfswagens aan ons wagenpark toegevoegd, veel later dan verwacht. We hopen vanaf volgend jaar een daling in de uitstoot van het fossiele wagenpark in te zetten en iedereen aan te moedigen te kiezen voor duurzamer woon-werkverkeer.

Scope 2: elektriciteit

Daling van 5% CO2-uitstoot per FTE ten opzichte van 2021.
De doelstelling bereikt een status-quo.

Hoewel het totale elektriciteitsverbruik is toegenomen, is de totale ingekochte elektriciteitsmix minder vervuilend.

Scope 3: zakenreizen

Toename van 16% CO2-uitstoot per FTE ten opzichte van 2021.
De doelstelling van 1% reductie is niet gehaald.

In 2022 mocht er weer vaker worden gereisd waardoor de vervuiling door vliegreizen in scope 3 sterk toenam.

Genomen reductiemaatregelen

Toekomstige reductiemaatregelen

Vlasbrug Wielsbeke

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze CO2-emissies of tips om onze CO2-uitstoot te reduceren?

Aarzel niet om ons te contacteren: we helpen je graag verder!

Contacteer ons