Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

CO2-Prestatieladder

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia, ook voor bedrijven. Vanuit onze maatschappelijke functie als multidisciplinair studiebureau geven we op verschillende manieren invulling aan duurzaam ondernemen.

Naast vele eenmalige initiatieven zetten we via allerlei acties in op het reduceren van onze CO2-uitstoot, zowel in onze projecten als in onze bedrijfsvoering. De CO2-Prestatieladder is dan ook het aangewezen instrument om onze emissie-inventaris in kaart te brengen en samen met opdrachtgevers te werken aan CO2-reductie.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & ondernemen en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om CO2-bewust te handelen. Voornamelijk op het gebied van energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik en gebruik van duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat uit vijf niveaus bestaat. Tot en met niveau 3 werkt een organisatie aan de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt ook de CO2-uitstoot in de keten en sector meegenomen.

In 2022 heeft SBE niveau 3 op de ladder behaald. In 2025 streven we ernaar om over te gaan naar niveau 4 op de CO2-Prestatieladder.

De eisen van de CO2-Prestatieladder zijn opgedeeld in vier invalshoeken:

Invalshoek A: inzicht
Energiestromen en CO2-voetafdruk bepalen

Om inzicht te krijgen in onze CO2-emissies werden de emissies van de afgelopen jaren in kaart gebracht en vertaald naar een CO2-voetafdruk. Deze rapporten bevatten onze verschillende energiestromen en het verbruik van onze kantoorgebouwen.

Tot op heden hebben we nog geen projecten met een CO2-gunningsvoordeel.

Invalshoek B: reductie
Het ontwikkelen van ambitieuze doelen voor CO2-reductie

Op basis van de CO2-emissie-inventaris heeft SBE volgende doelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren.

*Door over te schakelen op hernieuwbare energie in het kantoor te Sint-Niklaas streven we in 2025 naar een 50% reductie in de scope 2 emissies ten opzichte van 2021. We verwachten echter een stijging van het elektriciteitsverbruik in de komende jaren omdat het aandeel aan elektrische wagens in onze fleet alleen maar zal toenemen. Het verbruik (in kWh) van onze werknemers die thuisladen, wordt gezien als grijze stroom waardoor de uitstoot in scope 2 sterk zal stijgen.

Om deze doelstellingen te bereiken, nemen we volgende maatregelen.

Zo beschikken we over 458 zonnepanelen op het dak van het kantoor in Sint-Niklaas om hernieuwbare energie op te wekken.

 • We verduurzamen van ons bedrijfswagenpark door elektrificatie van ons wagenpark en de installatie van laadpalen
 • We stimuleren en faciliteren van thuiswerk waar mogelijk
 • We streven naar CO2-reductie in onze projecten door het aanbieden van diensten en tools die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen (bv. SPIRIT en MKI-berekeningen). Voor de reststroom schakelen we over op groene stroom voor onze kantoren in eigen beheer.
  Meer info hierover kan je terugvinden in het document plan van aanpak incl. reductiedoelstellingen

Invalshoek C: transparantie
Structurele communicatie over ons CO2-beleid

We maken onze CO2-inspanningen zowel intern als extern zichtbaar en raadpleegbaar. Zo hebben niet alleen onze eigen werknemers maar ook andere bedrijven, opdrachtgevers, partners en leveranciers een goed beeld van onze ambities.

Via onze interne communicatiekanalen creëren we een draagvlak en bewustwording op vlak van CO2-uitstoot. Minstens tweemaal per jaar vestigen we de aandacht op onze inspanningen en doelstellingen.

Via deze website en onze socialmediakanalen vestigen we, waar mogelijk, de aandacht op duurzaamheid en CO2-bewustzijn.

Invalshoek D: participatie
Deelname aan sectorinitiatieven over CO2-reductie

De sectorinitiatieven waaraan SBE deelneemt, worden verder toegelicht in het document Overzicht initiatieven, dat ook terug te vinden is op de SKAO-pagina van SBE.

Duurzaamheidsdocumenten

Als onderdeel van onze naleving van de CO2-Prestatieladder en in het kader van open communicatie over onze duurzaamheidsinspanningen, publiceren we diverse duurzaamheidsdocumenten op onze website. Hier vind je onder andere onze CO2-voetafdruk, emissiereductiedoelstellingen en energiemanagement-actieplannen terug.

Onafhankelijke beoordeling

Elke CO2-Prestatieladder gecertificeerde instelling wordt jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling.

Als gecertificeerde organisatie kan SBE dus garanderen dat we een operationeel CO2-managementsysteem voor onze organisatie en onze projecten gebruiken dat bovendien jaarlijks op ambities, reductie en continue verbetering getoetst wordt.

 • Wordt er in België al gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder?

  Momenteel loopt er in België een pilootfase met de CO2-Prestatieladder in 24 aanbestedingen. De kansen zijn dus heel hoog dat de CO2-Prestatieladder ook een vaste waarde zal worden bij Belgische aanbestedingen in de bouw.
 • Waarom gebruiken jullie de CO2Prestatieladder i.p.v. andere duurzaamheidsinitiatieven?

  Wij verkiezen de CO2-Prestatieladder omdat het verschillende raakvlakken met andere duurzaamheidsinitiatieven heeft zoals de SDG’s, ISO 50001 (energiemanagement), Duurzaam GWW. Daarnaast is de CO2-Prestatieladder in Nederland een veelgebruikt instrument bij aanbestedingen waardoor het voor onze Nederlandse afdeling een grote meerwaarde kan zijn door het CO2-gerelateerde gunningvoordeel op de gunningsprijs van verworven opdrachten.
Vlasbrug Wielsbeke

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze CO2-emissies of tips om onze CO2-uitstoot te reduceren?
Aarzel niet om ons te contacteren: we helpen je graag verder!

Contacteer ons