Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Ons beleid

We voeren een bedrijfsbeleid om duidelijke richtlijnen op te stellen, een harmonieuze werkomgeving te bevorderen en consistentie te garanderen.

Ons beleid bevordert transparantie, stelt verwachtingen en geeft prioriteit aan het welzijn van werknemers, waarbij we tegelijkertijd streven naar een betere klantervaring dankzij onze betrouwbare dienstverlening en ethische praktijken.

Gedragscode

Onze kernwaarden – “Kwaliteit waarborgen”, “Samen ontwerpen” en “Bouwen aan een familie” – definiëren ons als bedrijf en weerspiegelen wie we zijn en waar we voor staan. Deze waarden maken integraal onderdeel uit van onze dagelijkse activiteiten, geven vorm aan onze identiteit als professionele speler en zijn het DNA van onze organisatie. Ze vormen de basis van onze gedrags- en ethische code, die ons leidt bij het handhaven van onze waarden en bijdraagt aan onze bedrijfscultuur, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Integriteit

Integriteit en ethisch gedrag zijn de hoekstenen van onze organisatie. Om deze waarden hoog te houden, heeft SBE een klokkenluidersysteem ingevoerd. Dit systeem laat werknemers en derden toe om schendingen van intern beleid, procedures en toepasselijke wetgeving vertrouwelijk te melden. Het garandeert bescherming tegen represailles.

Het klokkenluiderbeleid van SBE specificeert hoe, wanneer en door wie meldingen kunnen worden gedaan en hoe deze zullen worden behandeld.

Geïntegreerd managementsysteem

Binnen ons bedrijf geeft SBE prioriteit aan kwaliteit en duurzaamheid en streeft naar klanttevredenheid door middel van veilige en betrouwbare dienstverlening. Dankzij ons Geïntegreerd Managementsysteem (IMS of Integrated Management System), dat is afgestemd op ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), en de CO2-prestatieladder, kunnen we de eisen van klanten en de wettelijke voorschriften naleven. Hoewel het IMS nog niet ISO 45001 gecertificeerd is, is het ontworpen om veerkrachtig en gemakkelijk schaalbaar te zijn om aan toekomstige bedrijfsbehoeften te voldoen.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Bij SBE geven we prioriteit aan de naadloze continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten, waardoor het vertrouwen van onze werknemers en klanten wordt bevorderd. Met dit bedrijfsbeleid willen we onze medewerkers, tijdelijke werkkrachten, derden en de omgeving beschermen tegen ongewenste gebeurtenissen. We investeren tijd en middelen in een robuust veiligheidsbeheersysteem.

Ons management handhaaft actief de belangrijkste principes: veiligheid vooropstellen, streven naar optimale werkomstandigheden, waakzaam blijven, veiligheid in elke functie integreren en de impact op het milieu minimaliseren. We verwachten van #teamsbe dat ze deze principes omarmen en blijk geven van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Onze toewijding strekt zich uit tot zorgvuldige controle van hardware, bedrijfsmiddelen en apparatuur om optimale functionaliteit, nauwkeurigheid en veiligheid te waarborgen. Ons beleid wordt jaarlijks herzien om opnieuw af te stemmen op onze veranderende behoeften en er worden proactieve stappen ondernomen om SBE op één lijn te houden met ons standvastig beleid.

Kwaliteits- en milieubeleid

SBE wil hoogwaardige en duurzame expertise bieden op het gebied van waterbouw, civiele techniek & infrastructuur, urbanisme & ontwerp, industrie & gebouwen en elektromechanica. Ons doel is om geïntegreerde oplossingen aan te reiken die een positieve bijdrage leveren aan mobiliteit, transport, klimaatbestendigheid en industriële ontwikkeling.

We willen blijven groeien, zowel in de Benelux als daarbuiten, door onze expertise te verbreden, aanvullende vakgebieden te integreren en ons imago als gerenommeerde nichespeler op het gebied van civiele techniek en waterbouw te versterken. Met een focus op kwaliteit en duurzaamheid zorgt ons geïntegreerd managementsysteem (IMS of Integrated Management System) ervoor dat zowel de ISO 9001- en ISO 14001-normen als de CO2 Prestatieladder worden nageleefd en aan de eisen van de klant en de wettelijke voorschriften wordt voldaan.

Ons beleid

Wil je graag meer weten over ons beleid?
Je vindt alle informatie in onze beleidsdocumenten.

Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over onze beleidsverklaringen of managementsystemen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we helpen jou graag verder!

Contacteer ons