Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Milieumanagementsysteem

Duurzaamheid is een van onze belangrijkste ambities. Naast de sociale en economische duurzaamheidsaspecten omvat dit ook onze inzet als organisatie om onze impact op het milieu en het klimaat te minimaliseren. Om ons hierbij te helpen hebben we een milieumanagementsysteem opgezet volgens de ISO 14001:2015-norm.

Durmevallei Sigmaplan Ontpoldering Groot Broek

Het doel van dit milieumanagementsysteem is om de milieuprestaties van ons bedrijf te controleren en continu te verbeteren. Op deze manier proberen we als organisatie ons steentje bij te dragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Onze kantoren in Rotterdam, Sint-Niklaas en Namen zijn ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Aangezien SBE ook gecertificeerd is volgens de ISO 9001:2015 norm , maken beide standaarden deel uit van ons geïntegreerd managementsysteem wat betekent dat ze gebaseerd zijn op dezelfde principes.

Onze milieudoelstellingen

SBE heeft verschillende milieudoelstellingen opgesteld om onze milieuprestaties te verbeteren en onze impact op het milieu te verminderen. Deze doelstellingen zijn gericht op onze drie bedrijfsactiviteiten die de grootste invloed hebben op het milieu en het klimaat:

Groene Zeedijk Middelkerke Westende - Golf dempende uitbouw GDU - dijk

Milieuaspect in projecten

Het uitvoeren van (water)technische projecten is één van de kernactiviteiten van SBE. Daarom streven we er tijdens onze projectwerkzaamheden naar om de impact op het milieu te beperken en ons altijd richten op het bieden van zowel kwaliteit als duurzame oplossingen.

Om dit te bereiken richten we ons op het bewust maken van onze klanten over de verschillende milieuaspecten en hen te de mogelijkheden omtrent milieuvriendelijke oplossingen voor te leggen via onze duurzaamheidsvragenlijst SPIRIT.

Anderzijds willen we het milieubewustzijn onder medewerkers vergroten door milieutrainingen aan te bieden, SPIRIT te gebruiken en door het kennisdomein rond circulair en duurzaam ontwerpen uit te breiden.

Car Free Day 2023

Vervuiling door woon-werkverkeer

Ons wagenpark is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van onze totale CO2-uitstoot en we doen er dan ook alles aan om dit te reduceren. Dit willen we bereiken door enerzijds het aantal duurzame verplaatsingen (fiets, openbaar vervoer, kantoor aan huis) te verhogen.

Daarnaast stimuleren we onze werknemers om het aantal werkgerelateerde verplaatsingen – waar mogelijk – te verminderen door te focussen op online/hybride vergaderingen.

Tot slot willen we het wagenpark geleidelijk omvormen naar een elektrisch wagenpark en onze laadinfrastructuur in het kantoor in Sint-Niklaas uitbreiden

Verbruik op kantoor

Het verbruik in onze kantoren heeft ook een invloed op onze milieuprestaties. Er worden verschillende sensibiliseringsacties georganiseerd om het sluipverbruik tegen te gaan en zo de schadelijke effecten van ons verbruik op het milieu te verminderen. Voor het kantoor in eigen beheer te Sint-Niklaas schakelden we over op hernieuwbare energie door het installeren van 458 zonnepanelen. Ten slotte zetten we ook volop in op digitalisering.

Rond elk van deze meest impactvolle bedrijfsprocessen worden jaarlijks verschillende acties opgezet om onze milieudoelstellingen te behalen.

Vlasbrug Wielsbeke

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren: we helpen je graag verder!

Contacteer ons