Bestel hier de gratis ‘Inspiratiegids 2024’,
en geniet van meer dan 150 pagina’s aan kunstwerken en landschappen van SBE, Urbanisme & Infra.

Fietssnelweg F204

 • Locatie: OVERIJSE, HOEILAART [BE]
 • Discipline: BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRASTRUCTUUR
 • Periode: 2019 - ...
 • Start werken fase 1
  Voorjaar 2023
 • Start studie
  September 2019
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving

Het programma Werken aan de Ring zet volop in op meer en betere fietsinfrastructuur aan de hand van veilige fietspaden en comfortabele fietsbruggen en -tunnels. Zo wordt het mogelijk om snel en vlot langs en over de Ring te fietsen. De aanleg van de fietssnelweg F204 kadert in deze ambitie.


Langsheen de E411, over de gewestgrenzen heen, wordt het bestaande fietspad omgevormd tot een fietssnelweg. Het bestaande fietspad is vandaag de dag weinig uitnodigend, kent grote hoogteverschillen, is heel smal en ligt vlak naast het snelwegverkeer zonder afscherming. Door de F204 te realiseren zullen deze heikele punten worden opgelost en wordt vlot en veilig fietsverkeer tussen Brussel en Wallonië mogelijk.

De aanleg van de fietssnelweg gebeurt in verschillende fasen:

Fase 1: Jezus-Eik – Joseph Kumpsstraat (in uitvoering)

Het deel tussen Jezus-Eik en de Joseph Kumpsstraat zal als eerste worden gerealiseerd. Dit deel loopt via de zuidzijde van de E411, de zijde waar de fietssnelweg het minste impact heeft op natuur en waar de hoogteverschillen minimaal zijn. Op de kruisingen met de Frans Verbeekstraat en Paardenwater worden fietsbruggen gerealiseerd zodat het fietsen vlot en veilig verloopt. Verder gebeuren in het segment Nieuwland enkele insnijdingen en aanvullingen op het terrein om hellingspercentages van minder dan 4% te halen.

 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving

Fase 2: Joseph Kumpsstraat – Rameistraat (in studie)

In Fase 2 wordt de fietssnelweg verder doorgetrokken langs de zuidzijde van de E411 van de Joseph Kumpstraat, over het complex Maleizen tot aan de grens met het Waals Gewest.

 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F204
  Copyright: Omgeving

Fase 3: ADEPS – Jezus-Eik (in studie)

Ook wordt het gedeelte vanaf Jezus-Eik richting Brussel verder aangelegd tot ADEPS. Ter hoogte van het ecoviaduct Drij Borren wordt een aansluiting gemaakt met het bestaande fietspad richting Brussel. In afwachting van de volledige herinrichting van het verkeersknooppunt Leonard wordt dit knooppunt gekruist via de bestaande fietstunnel ten zuiden. Het grondig herinrichten van het Leonard-kruispunt maakt deel uit van de herinrichting van de R0 Oost en gebeurt daarom via een geïntegreerd planningsproces met behulp van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

SBE werkte nauw samen met D+A en Ney & Partners binnen dit project en staat mee in voor:

Taken SBE

 • Opmaak voorontwerp en definitief ontwerp
 • Opmaak vergunningsdossier
 • Opmaak aanbestedingsdossier
 • Opvolging van de werken

Masterplan

 • R0 Oost - grondplan Werken aan de Ring - Brusselse ring - Ring rond Brussel

  Herinrichting R0 Oost Brussel

  De Ring rond Brussel krijgt een nieuw leven waarbij volop ingezet wordt op de mobiliteit van de toekomst en op het vergroten van de leefbaarheid, voor mens en dier, in de omgeving van de Ring. In september 2019 publiceerde De Werkvennootschap een visienota ‘Programma Werken aan de Ring ’. Dit was de start van een groot verhaal.
  Bekijk dit project

Overige deelprojecten

 • R0 oost Brussel - Brusselse Ring - Rind rond Brussel- Werken aan de ring - Welriekendedreef - detail betonstructuur fietstunnel

  Fietshelling Welriekendedreef

  De aanleg van de fietshelling Welriekendedreef kadert in de ambitie om vlot, snel en vooral veilig langs en over de Ring te fietsen. De bestaande voetgangerstunnel onder de Ring, aan het eind van de Welriekendedreef, wordt daarom herbouwd tot een zachte fietshelling.
  Bekijk dit project
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietshelling F205

  Fietssnelweg F205

  De aanleg van de fietssnelweg F205 langsheen de Terhulpsesteenweg zorgt voor een directe verbinding tussen Terhulpen / Hoeilaart en Brussel. Op deze manier vervult de fietssnelweg een missing link in het fietsnetwerk.
  Bekijk dit project
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - dorpskern Jezus-Eik

  Herinrichting dorpskern Jezus-Eik

  In navolging van het gemeentelijk masterplan Overijse is de aanpak van de dorpskern in Jezus-Eik een eerste belangrijke stap. Jezus-Eik omvormen als een toegangspoort tot het Zoniënwoud is hier de ambitie.
  Bekijk dit project
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - dorpskern Jezus-Eik - F29 Tervuren Bertem Leuven fietssnelweg - fietsen door groene omgeving - fietsen fietsbrug E40

  Fietssnelweg F29

  De aanleg van fietssnelweg F29 zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele verbinding tussen Brussel, Tervuren en Leuven. We verbinden nabijgelegen buurten via de toekomstige fietssnelweg en bouwen fietstunnels en -bruggen om gevaarlijke kruisingen met voetgangers, auto’s en openbaar vervoer te voorkomen.
  Bekijk dit project
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - fietsen door groene omgeving - FR0 Omgeving Ringfietspad

  Ringfietspad FR0 tussen Vierarmen en E40

  Er lopen verschillende fietssnelwegen van en naar Brussel. Dat zijn fietsroutes die Brussel verbinden met steden op zo’n 15 à 20 km afstand van de hoofdstad. Om fietsverkeer tussen die fietssnelwegen mogelijk te maken, werken we aan extra fietsverbindingen zoals het Ringfietspad, dat de loop van de Ring rond Brussel (R0) volgt.
  Bekijk dit project
 • R0 oost - Brusselse ring - Ring rond Brussel - Werken aan de ring - grondplan Wezembeek-Oppem Brussel Fietsen fietsweg

  Fietsweg Wezembeek-Oppem – Brussel

  Momenteel wordt nog volop onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een fietsweg tussen Wezembeek-Oppem en Brussel. De fietsweg moet Brussel met fietssnelweg F29 (Tervuren-Leuven) verbinden.
  Bekijk dit project

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Nieuws

Benieuwd naar wat er beweegt binnen SBE? Of bij welke projecten we betrokken zijn? Via dit nieuws houden we jullie op de hoogte van onze projecten en het reilen en zeilen binnen SBE .

Ontdek onze artikels
Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons