Onze kantoren zijn gesloten van 25 december, 2023, tot 1 januari, 2024. Wij zijn opnieuw bereikbaar vanaf 2 januari.

Herinrichting A12

 • Locatie: AARTSELAAR, ANTWERPEN [BE]
 • Discipline: BURGERLIJKE BOUWKUNDE & INFRASTRUCTUUR; ELEKTROMECHANICA; URBANISME & ONTWERP
 • Periode: 2020 - ...
 • Infomarkten voor ruime publiek
  13 en 27 november 2023
 • Digitale bevraging i.v.m. groeninvulling op tunneldak
  februari 2022
 • Opstellen milieueffectenrapport (project-MER)
  januari 2022 - november 2023
 • Publieke raadpleging i.v.m. aanmeldingsdossier MER
  juni -augustus 2021
 • Digitale bevraging "Prik-je-ideeën-kaart"
  februari - maart 2021
 • Luisterdagen
  januari - februari 2021
 • Voortraject & verzoek scopingadvies
  november 2020 - december 2021
 • Inventarisatie
  maart 2021
 • Start onderzoeksopdracht
  november 2020
 • Alternatief A: snede tunnel
 • Alternatief B/C: snede tunnel

De A12 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid kampt met vijf problematische kruispunten: deze drukke en onoverzichtelijke kruispunten zorgen niet alleen voor dagelijks fileleed maar ook voor ernstige ongevallen. Om deze situatie aan te pakken, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besloten om een grondige herinrichting van deze kruispunten uit te voeren. Het hoofddoel is om de veiligheid van alle weggebruikers te vergroten en de verkeersdoorstroming op de A12 zoveel mogelijk te verbeteren.

SBE als deel van Team A12

SBE maakt deel uit van Team A12, dat in november 2020 begon met de herinrichting van de A12 en de tussenliggende infrastructuur. We werken samen met de studiebureaus Antea Belgium en Transport & Mobility Leuven. Het communicatiebureau van Team A12 is DenS.

Onze opdracht

Het hoofddoel bij deze studieopdracht is om verkeersveiligheid te verbeteren, de verkeersdoorstroming te verbeteren en onderstaande gevaarlijke kruispunten aan te pakken:

 • Bist x Langlaarsteenweg
 • Vluchtenburgstraat x Leugstraat
 • Helststraat x Guido Gezellestraat
 • Cleydaellaan x Kontichsesteenweg
 • Terbekehofdreef x Atomiumlaan

Er wordt binnen deze studieopdracht ook aandacht besteed aan het toegankelijker maken van de A12 voor alle weggebruikers, d.w.z. voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer.

Om al deze vooropgestelde doelen te bereiken, zijn aanzienlijke en diepgaande aanpassingen aan de huidige kruispunten en infrastructuur noodzakelijk. Opdat deze aanpassingen de beoogde resultaten zouden opleveren, zijn alle mogelijke scenario’s en hun effecten zorgvuldig onderzocht. Er lagen dan ook maar liefst 12 mogelijke scenario’s op tafel.

Participatietraject

Via een grootschalig participatietraject hebben we feedback verzameld van de gemeenschap en betrokkenen in de verschillende fasen van de studieopdracht.

Via zes informatierondes luisterden we naar de ideeën en suggesties van omwonenden en andere geïnteresseerde stakeholders.

Een eerste informatieronde ging door nog voor het effectieve onderzoek startte. Zowel het ruime publiek als scholen, bedrijven, belangenverenigingen,… mochten hun suggesties en bekommernissen met ons delen. Maar liefst 2.200 personen namen hier aan deel!

Vervolgens werd via een klankbordgroep feedback gegeven over de mogelijke inrichtingsalternatieven. Hieruit kwamen vier alternatieven voort.

Daarna onderzochten we de beste alternatieven voor het milieu en de maatschappij in het project-MER. Zo’n project start met de aanmelding en het verzoek tot scopingadvies. De aanmelding werd ook aan het ruime publieke voorgesteld zodat iedereen gedurende een periode van 60 dagen feedback kon formuleren.

In februari 2022 volgde er nog een tweede digitale bevraging over de groeninrichting op het tunneldak van de A12. Hierbij zijn de wensen en voorkeuren van alle mogelijke betrokken stakeholders op vlak van groen, rust, sport, spel en mobiliteit in kaart gebracht.

Nadat de MER-resultaten gekend waren (december 2022), zijn drie voorkeursalternatieven door het studieteam in oktober 2023 opnieuw voorgelegd aan de klankbordgroep.

Infomarkten

Op maandag 13 november en 27 november vinden twee infomarkten plaats om de drie voorkeursalternatieven voor te stellen aan het ruime publiek.

 

 

Drie voorkeursalternatieven

Uit deze studie voor de herinrichting van de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid zijn er drie voorkeursalternatieven ontstaan:

Alternatief A: drie korte tunnels

Tunnels ter hoogte van

 • Terbekehofdreef x Atomiumlaan (228 m)
 • Centrum Aartselaar (684 m)
 • Bist x Langlaarsteenweg (409 m)

Snelheidsregime

 • A12: 90 km/u
 • N177: 70 km/u buiten bebouwde kom en 50 km/u binnen bebouwde kom

Fietspaden (3m breed)

 • Dubbelrichting langs beide zijden N177

Openbaar vervoer

 • Aparte busbaan op de N177

Alternatief B: een lange en een korte tunnel

Tunnels ter hoogte van:

 • Lange tunnel van Atomiumlaan tot Helststraat (2132 m)
 • Korte tunnel aan Bist (409 m)

Snelheidsregime

 • A12: 70 km/u
 • N177: 50 km/u

Fietspaden (3m breed)

 • Dubbelrichting langs beide zijden N177

Openbaar vervoer

 • Centrale busbaan van Atomiumlaan tot Helststraat op het tunneldak

Alternatief C: een lange tunnel

Tunnel ter hoogte van

 • Eén lange tunnel over het hele projectgebied van Bist tot Atomiumlaan (3574 m)

Snelheidsregime

 • A12: 70 km/u
 • N177: 50 km/u

Fietspaden (3m breed)

 • Dubbelrichting langs beide zijden N177
 • Centraal op tunneldak

Openbaar vervoer

 • Centraal op het tunneldak

Voor gedetailleerde informatie omtrent dit project kan je steeds terecht op de webpagina van Agentschap Wegen en Verkeer.

Binnen het samenwerkingsverband Team A12 neemt SBE de volgende taken op zich:

 • Projectmanagement
 • Uittekenen van de plannen
 • Ruimtelijke inpassing van landschappelijke elementen
 • Tunnelsecties berekenen
 • Elektromechanica van de tunnels

Recente projecten

Van Antwerpen tot India, SBE zet overal ter wereld stappen in vooruitgang en vernieuwing. Hieronder vind je een selectie van onze meest recente projecten.

Bekijk alle projecten

Onze awards

Luchtbeeld van Seine-Schelde - sluis Harelbeke - vistrap - schipy

Heb je vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Contacteer ons